My Life On The World

Selamat Datang......!
Mohon maaf apabila saudara/i kurang merasa puas dengan blog ini karena penulis masih perlu banyak belajar dari Saudara/i semua.
Terimakasih Atas Kunjungan Anda!

Selasa, 09 Agustus 2011

ASMAUL HUSNA DAN FADILAHNYA

ASMA-UL-HUSNA : FADHILAT SERTA KHASIATNYA

 


ALLAH Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Allah mempunyai Asmaa-ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH Subhanahu wa Ta'ala), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul-Husna itu." (QS. Al-A'raf: 180)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia ke dalam surga." (HR. Bukhari)
Adapun ASMA'UL-HUSNA merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam Al-Qur'an di mana pada tiap-tiap nama tersebut mengandung fadhilah sendiri-sendiri seperti kita akan ketahui di bawah ini:

ALLAHU (Yang menciptakan sekalian makhluk dari tiada menjadi ada).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya 5000 kali tiap-tiap hari, insya Allah akan dimurahkan rezekinya, dan jika dibaca 66 kali sampai 66 hari setelah shalat fardhu, maka akan menjadi sebutan orang besar dan mendapat kebaikan yang banyak.

AR-RAHMAANU (Yang Maha Pengasih).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap selesai shalat fardhu sebanyak 100 kali, insya Allah ia akan terjaga dari sifat lupa dan lalai.

AR-RAHIIMU (Yang Maha Penyayang).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 100 kali, insya Allah hatinya akan selalu mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.

AL-MALIKU (Yang Mempunyai Kerajaan).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 121 kali pada waktu fajar atau tergelincirnya matahari, insya Allah akan dikayakan dengan sebab atau dengan pintu yang dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya.

AL-QUDDUUSU (Yang Maha Suci).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir dengan Asma ini pada tiap-tiap hari ketika tergelincir matahari sebanyak 100 kali, insya Allah akan menjadi bersih hatinya, dan barangsiapa yang berdzikir 1000 kali, insya Allah akan diselamatkan dari musibah.

AS-SALAAMU (Yang Maha Pemberi Keselamatan).
Fadhilah: Apabila dibacakan kepada orang yang sakit kepala sebanyak 121 kali atau 136 kali dengan suara yang sekiranya dapat didengar oleh orang yang sakit dan dengan mengangkat kedua belah tangan, insya Allah akan disembuhkan dengan Asma-Nya selama tidak datang ajalnya atau dikurangkan daripada sakitnya.

AL-MU'MINU (Yang Maha Memberi Keamanan).
Fadhilah: Apabila dibacakan akan Asma ini sebanyak 136 kali oleh orang yang merasa ketakutan akan sesuatu, maka ia akan merasa aman dari apa yang ditakutkannya, dan apabila dibaca oleh orang yang beriman, maka ia akan bertambah imannya.

AL-MUHAIMINU (Yang Maha Pemelihara).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya 100 kali setelah shalat sunnah dua raka'at (terutama di waktu tengah malam), insya Allah akan dibersihkan dzahir dan bathinnya dan tetap bercahaya hatinya, dan barangsiapa yang membacanya sebanyak 145 kali setelah shalat Isya, insya Allah akan kuat khafazhnya.

AL-'AZIIZ (Yang Memiliki Mutlak Kegagahan).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir sebanyak 40 kali tiap-tiap hari selama 40 hari dan yang lebih baik dibaca setelah shalat Subuh, insya Allah akan dikayakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dihajatkan dia kepada seseorang dari makhluk-Nya.

AL-JABBAARU (Yang Maha Perkasa).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir tiap-tiap hari sebanyak 206 kali atau 226 kali pada pagi dan petang, insya Allah tidak akan ada orang yang dzalim kepadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas bagi orang dzalim itu siksa baginya.

AL-MUTAKABBIRU (Yang Memiliki Kebesaran).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir tiap-tiap hari sebanyak 662 kali, insya Allah orang yang takabur itu akan tunduk kepadanya.

AL-KHAALIQU (Yang Maha Pencipta).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir waktu tengah malam sebanyak 731 kali, insya Allah akan diterangkan hatinya dan dirinya, dan barangsiapa yang kehilangan hartanya atau lama ditinggalkan orang yang dikasihinya, maka bacalah sebanyak 5000 kali, insya Allah ia akan datang dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

AL-BAARI'U (Yang Maha Melepaskan).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir pada siang hari sebanyak 100 kali, insya Allah ia akan selamat dari kebinasaan dan tidak akan merasa takut ketika di dalam kubur, dan barangsiapa yang apabila dibacanya pada malam hari selama 7 malam berturut-turut dan pada tiap-tiap malam dibaca 100 kali, insya Allah akan disembuhkan segala penyakit dalam tangannya.

AL-MUSHAWWIRU (Yang Maha Membentuk Rupa Makhluk-Nya).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir sebanyak 336 kali atau lebih, maka insya Allah akan menjadi baik segala perbuatannya atau apa yang dikerjakannya.

AL-GHAFFAARU (Yang Maha Pengampun).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir 100 kali sambil mengiringi shalat Jum'at, insya Allah baginya akan mendapat ampunan.

AL-QAHHAARU (Yang Maha Memaksa).
Fadhilah: Apabila dibaca tiap-tiap hari dan malam sebanyak 306 kali atau lebih, insya Allah keluar dari hatinya cinta dunia dan kebesaran barang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musuhnya, dan barangsiapa yang mempunyai hajat lalu berdzikir 100 kali kemudian mengangkat kedua tangannya, insya Allah dikabulkan hajatnya.

AL-WAHHAABU (Yang Maha Pemberi Karunia).
Fadhilah: Barangsiapa yang kekal mewiridkannya tiap-tiap hari atau tiap-tiap selesai shalat fardhu yang lima waktu sebanyak 300 kali atau lebih, insya Allah akan dikabul dan diberi baginya kekayaan dan kebesarannya, dan barangsiapa mengekalkan membacanya pada akhir sujud shalat dhuha sebanyak 40 kali,
insya Allah dimudahkan baginya kekayaan yang mudah dan berlimpah.

AR-RAZZAQU (Yang Maha Pemberi Rezeki).
Fadhilah: Barangsiapa yang mengekalkan membaca tiap-tiap hari 308 kali, insya Allah dikabulkan hajatnya kepada raja dan pemerintah dan apabila berdzikir 17 kali, insya Allah ditunaikan hajatnya dan barangsiapa yang berdzikir sebanyak 20 hari berturut-turut dan tiap-tiap hari 20 kali pada pagi sebelum makan dan minum, insya Allah akan diberikan padanya faham yang dalam dan sempurna.

AL-FATTAHU (Yang Maha Pembuka Rahmat).
Fadhilah: Apabila dibaca tiap-tiap selesai shalat Subuh sebanyak 71 kali dengan tangannya di atas dada, insya Allah hatinya akan bersih dan bercahaya, dimudahkan segala pekerjaan dan keluar cinta dunia dari hatinya.

AL-'ALIIMU (Yang Maha Mengetahui).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir tiap-tiap setelah selesai shalat lima waktu sebanyak 100 kali, insya Allah akan mendapatkan ilmu ma'rifat dan kasyaf serta iman yang sempurna.

AL-QAABIDHU (Yang Maha Menggenggam, Menyempitkan Rezeki dan Menguranginya bagi seseorang yang disempitkan).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 100 kali, insya Allah akan terhindar dari orang yang mengancamnya.

AL-BAASITHU (Yang Maha Melapangkan).
Fadhilah: Apabila dibaca selesai shalat dhuha 10 kali, insya Allah akan diluaskan rezeki dan ilmunya.

AL-KHAAFIDHU (Yang Maha Merendahkan).
Fadhilah: Apabila diamalkan setiap hari dalam keadaan khusyu' dan bersih (berwudhu') sebanyak 500 kali pasti dijatuhkan martabat musuh atau orang yang menentangnya serta dikabulkan hajatnya.

AR-RAAFI'U (Yang Maha Meninggikan).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap hari terutama pada malam hari sebanyak 70 kali, insya Allah hartanya akan dijaga dari pencuri, perampok, penipuan dan sebagainya.

AL-MU'IZZU (Yang Maha Memuliakan dan memberi kepada yang dikehendaki-Nya).
Fadhilah: Untuk menumbuhkan kewibawaan apabila dibaca setiap hari sebanyak 140 kali.

AL-MUDZILLU (Yang Maha Merendahkan atau Menghinakan).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 75 kali kemudian shalat dan di dalam sujud sebutkan nama yang ditakuti itu, insya Allah akan aman ia daripadanya dan apabila dibaca 1000 kali pada tiap-tiap hari selama 7 hari, insya Allah akan dijauhkan musuh daripadanya.

AS-SAMII'U (Yang Maha Mendengar).
Fadhilah: Apabila dibaca 500 kali, setelah selesai shalat dhuha pada hari Kamis, maka do'anya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan disembuhkan pendengarannya dari penyakit tuli atau pendengarannya akan menjadi baik.

AL-BASHIIRU (Yang Maha Melihat).
Fadhilah: Apabila dibaca sebelum shalat Jum'at dimulai sebanyak 100 kali insya Allah fikirannya akan bertambah cerdas dan hatinya akan terbuka.

AL-HAKAMU (Yang Maha Menetapkan Hukum-hukum Makhluk-Nya).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap malam dalam keadaan suci dari hadas dan najis sebanyak 68 kali, insya Allah akan dijadikan hatinya tempat rahasia dan hikmah ilmu agama.

AL-'ADLU (Yang Maha Adil).
Fadhilah: Apabila dibaca setelah selesai shalat lima waktu 104 kali insya Allah ia akan menjadi pemutus hukum yang adil dan akan merasa tertarik hati orang lain
kepadanya.

AL-LATHIIFU (Yang Maha Lembut).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 129 kali atau 130 kali, insya Allah usahanya atau perniagaannya akan maju dan akan merasakan kesuksesan dalam pekerjaannya.

AL-KHABIIRU (Yang Maha Mengetahui atau Mengenal).
Fadhilah: Apabila dibaca selama 7 hari dan tiap-tiap hari sebanyak 812 kali, insya Allah akan datang kepadanya rahmat denga
n segala penjuru yang dikehendaki.

AL-HALIIMU (Yang Maha Penyantun).
Fadhilah: Apabila dibaca sesudah shalat lima waktu sebanyak 88 kali insya Allah ia akan dipelihara dari pangkatnya, jabatan atau kedudukannya.

AL-'ADZIIMU (Yang Maha Agung).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 12 kali maka insya Allah penyakit akan segera sembuh dan akan terhindar dari kejahatan.

AL-GHAFUURU (Yang Maha Pengampun).
Fadhilah: Barangsiapa menuliskan atas orang yang sakit demam bacalah sebanyak 3 kali, insya Allah akan segera sembuhlah ia.

ASY-SYAKUURU (Yang Maha Menghargai).
Fadhilah: Apabila menuliskan sebanyak 40 kali oleh orang yang sesak nafas atau penat badan atau sakit mata dan direndam dalam segelas air kemudian usap ke badannya atau matanya dan diminumkan, insya Allah akan mendapat berkah.

AL-'ALIYYU (Yang Maha Tinggi Martabatnya).
Fadhilah: Apabila ditulis pada kertas dan direndamkan pada segelas air (tulisannya sebanyak 110 kali) kemudian airnya diminumkan kepada anak kecil, insya Allah dia akan menjadi anak yang cerdas dan pandai.

AL-KABIIRU (Yang Maha Besar).
Fadhilah: Apabila dibaca dalam masa 7 hari sesudah melakukan shalat hajat sebanyak 1000 kali setiap malam, insya Allah akan dikembalikan lagi jabatannya, pekerjaannya selama bukan dipecat karena kecurangan atau karena korupsi dan lain-lain.

AL-HAFIIZHU (Yang Maha Memelihara).
Fadhilah: Untuk menjaga keselamatan diri dari gangguanbinatang buas atau dari jin, dibaca sebanyak 99 kali insya Allah akan diselamatkan dan terhindar daripada segala gangguan tersebut.

AL-MUQIITU (Yang Maha Pemberi Kecukupan).
Fadhilah: Untuk melepaskan rasa haus dan lapar dibaca selama terkena penderitaan itu (bacalah sebanyak-banyaknya) insya Allah akan sembuh.

AL-HASIIBU (Yang Maha Pembuat Perhitungan).
Fadhilah: Untuk menguatkan jabatan atau pekerjaan yang dipegangnya apabila dibaca setiap selesai shalat Subuh atau sebelum terbit matahari dan petang (sesudah shalat Maghrib), insya Allah akan dijaga kedudukannya/jabatannya atau pekerjaannya. Bacalah sebanyak 777 kali.

AL-JALIILU (Yang Maha Agung dan Mulia).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap pagi (jam 2.30 pagi) sebanyak 73 kali insya Allah usahanya, pekerjaannya atau kedudukannya akan meningkat.

AL-KARIIMU (Yan Maha Mulia atau Pemurah).
Fadhilah: Barangsiapa yang mewiridkan pada tiap-tiap kali hendak tidur sebanyak 270 kali atau lebih, maka insya Allah akan mendapat kemurahan dan kemuliaan dunia akhirat.

AR-RAQIIBU (Yang Maha Mengamati).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 50 kali pada setiap hari, insya Allah segala harta dan barangnya akan aman dari kecurian dan lain-lain.

AL-MUJIIBU (Yang Maha Mengabulkan).
Fadhilah: Apabila dibaca setelah selesai shalat Subuh setiap hari sebanyak 55 kali, insya Allah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

AL-WAASI'U (Yang Maha Luas Kepunyaan-Nya).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 128 kali pasti dilepaskan kesulitannya dan dipelihara dari orang yang hasad/dengki.

AL-HAKIIMU (Yang Maha Bijaksana).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap pagi (waktu pagi, petang atau malam) sebanyak 300 kali, insya Allah akan menjadi cerdas akal fikirannya sehingga dengan mudah akan menerima ilmu-ilmu apapun.

AL-WADUUDU (Yang Maha Mencintai orang-orang yang beriman).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap malam sebanyak 11.000 kali insya Allah akan dikabulkan segala hajatnya dan akan dicintai orang dan mententramkan keluarga dalam rumah tangga.

AL-MAJIIDU (Yang Maha Mulia dan Maha Luhur).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 99 kali, insya Allah semuanya akan terasa aman dan tentram semua anggota keluarganya.

AL-BAA'ITSU (Yang Maha Membangkitkan makhluk-Nya di hari kemudian).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 100 kali dengan tangan diletakkan di dada, insya Allah akan diberinya kelapangan ilmu dan hikmah.

ASY-SYAHIIDU (Yang Maha Menyaksikan).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap malam sebanyak 319 kali insya Allah akan menyadarkan orang atau keluarga yang selalu menentangnya atau membangkang.

AL-HAQQU (Yang Maha Benar).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap hari, maka insya Allah keimanannya akan semakin bertambah.


AL-WAKIILU (Yang Maha Melaksanakan Urusan Makhluk-Nya).
Fadhilah: Dapat menjaga ketakutan daripada marabahaya seperti bencana banjir, angin ribut, gempa bumi dan lain-lain. Maka banyak-banyaklah membaca Asma ini dan juga apabila dibaca pada tiap-tiap hari atau malam sebanyak 66 kali atau lebih, insya Allah akan dibukakan baginya pintu kebaikan dan rezekinya.

AL-QAWIYYU (Yang Maha Kuat).
Fadhilah: Apabila didzalimi orang, maka bacalah sebanyak 1000 kali, insya Allah akan dilepaskan ia daripadanya.

AL-MATIINU (Yang Maha Sempurna Kekuatan-Nya).
Fadhilah: Untuk mengembalikan kekuatan terutama di waktu dalam pertempuran, dibaca sebanyak-banyaknya (keduanya AL-QAWIYYU dan AL-MATIINU), insya Allah kekuatan akan pulih seperti semula.

AL-HAMIIDU (Yang Maha Terpuji).
Fadhilah: Apabila dibaca setelah selesai shalat Maghrib dan Subuh sebanyak 62 kali, insya Allah segala perkataan dan perbuatannya akan selalu terpuji.

AL-MUHSHII (Yang Maha Memperhitungkan setiap amal makhluk-Nya, dan Membalasnya).
Fadhilah: Apabila dibacakan 20 kali pada roti atau makanan lainnya kemudian diberikan kepada orang yang dikehendakinya, insya Allah ia akan tunduk.

AL-MUBDI'U (Yang Maha Memulai).
Fadhilah: Untuk mencapai segala yang direncanakan, dibaca setiap hari sebanyak 470 kali, insya Allah apa yang direncanakan itu akan terwujud atau berhasil dengan baik.

AL-MU'IIDU (Yang Mengembalikan Kehidupan).
Fadhilah: Untuk mengembalikan atau mencari sesuatu yang hilang, dibaca setiap sebelum shalat fardhu lima waktu sebanyak 124 kali, insya Allah dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali lagi.

AL-MUHYI (Yang Maha Menghidupkan).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap hari sebanyak 58 kali, pasti akan memperoleh kemuliaan dan meningkat derajatnya berkat nama yang dibaca.

AL-MUMIITU (Yang Maha Mematikan).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 490 kali atau lebih, maka insya Allah akan dapat menundukkan nafsu dan akan berbuat taat.

AL-HAYYU (Yang Maha Hidup).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 300.000 kali, insya Allah akan terhindar dari penyakit.

AL-QAYYUUM (Yang Maha Berdiri Sendiri).
Fadhilah: Apabila dibaca keduanya (Ya Hayyu Ya Qayyuum) setiap hari di waktu malam yang sebanyak 1000 kali, insya Allah akan dikabulkan hajatnya dan akan menjadi hartawan dan dermawan serta disenangi kawan dan disegani lawan juga besar kewibawaannya.

AL-WAAJIDU (Yang Maha Menemukan apa yang Dia kehendaki).
Fadhilah: Untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri.

AL-MAAJIDU (Yang Maha Agung dan Mulia).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 400 kali tiap-tiap pagi dan petang maka akan terang hatinya.

AL-WAAHIDU (Yang Maha Tunggal).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap ba'da shalat lima waktu sebanyak 190 kali dalam masa satu bulan dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan dan akan diberi keturunan.

ASH-SHAMADU (Yang Maha Dibutuhkan, Tempat bergantung bagi semua makhluk-Nya).
Fadhilah: Untuk memohon apa saja yang dihajatkan. Dibacakan sebanyak 313 kali dalam waktu tiga hari (disertai puasa selama tiga hari juga), insya Allah akan dikabulkan segala macam hajatnya.

AL-QAADIRU (Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu).
Fadhilah: Apabila dibaca sebanyak 200 kali setelah melaksanakan shalat sunnah dua raka'at ketika dalam keadaan dha'ir, insya Allah akan mendapat kekuatan.

AL-MUQTADIRU (Yang Maha Berkuasa).
Fadhilah: Apabila dibaca 100 kali setelah bangun tidur, insya Allah ia akan mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

AL-MUQADDIMU (Yang Maha Mendahulukan).
Fadhilah: Untuk menyegarakan apa yang diinginkan, dibaca setiap hari sebanyak 184 kali pasti dengan cepat tercapai apa yang diinginkannya dan barangsiapa yang mewiridkan/membacakan ketika masuk ke medan perang, insya Allah tidak akan mendapat kemudhratan.

AL-MUAKHHIRU (Yang Maha Mengakhirkan).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali atau lebih, insya Allah akan dibukakan pintu taufiq dan taubat baginya.

AL-AWWALU (Yang Maha Awal, terdahulu dengan tiada permulaan).
Fadhilah: Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 37 kali, insya Allah akan dikabulkan hajatnya.

AL-AKHIIRU (Yang Maha Akhir dan tiada berkesudahan).
Fadhilah: Apabila dibaca setiap selesai shalat Isya sebanyak 1000 kali, insya Allah hatinya akan bersih dan bertambah kebaikan di akhir umurnya.

AZH-ZHAHIIRU (Yang Maha Nyata).
Fadhilah: Agar terbukanya segala ilmu, dibaca setiap ba'da shalat fardhu sebanyak 1106 kali dalam masa satu bulan, pasti akan mendapat ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh orang biasa.

AL-BAATHINU (Yang Maha Ghaib).
Fadhilah: Untuk ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia biasa, dibaca setiap ba'da shalat fardhu lima waktu sebanyak 30 kali, insya Allah akan dikabulkan ilmu-ilmu yang jarang dimiliki oleh manusia.

AL-WAALIYY (Yang Maha Menguasai dan mengurus semua urusan makhluk-Nya).
Fadhilah: Agar terbuka hatinya, dibaca setiap pagi dan petang sebanyak-banyaknya, insya Allah hatinya akan terbuka atau futuh.

AL-MUTA'AALII (Yang Maha Tinggi).
Fadhilah: Apabila dibaca tiap-tiap hari siang atau malam sebanyak 541 kali, insya Allah ia akan mendapat hasil yang baik dan mendapat derajat yang lebih tinggi.

AL-BARRU (Yang Maha Berbuat Baik).
Fadhilah: Untuk memudahkan apa saja yang diinginkannya, dengan dibaca sebanyak-banyaknya.

AT-TAWWAABU (Yang Maha Menerima Taubat).
Fadhilah: Untuk mengembalikan ke jalan yang lurus, dibaca setiap saat, insya Allah akan berhasil segala apa yang diinginkan.

AL-MUNTAQIMU (Yang Maha Pemberi Balasan, Dzat yang berhak membalas setiap perbuatan dosa dengan azab-Nya).
Fadhilah: Untuk menolak perbuatan aniaya dari orang dzalim, dibacanya sesudah shalat fardhu lima waktu sebanyak-banyaknya.

AL-'AFUWWU (Yang Maha Pemaaf).
Fadhilah: Baca sebanyak-banyaknya setiap saat supaya disenangi manusia yang kenal padanya.

AL-MAALIKUL MULKI (Yang Maha Penguasa, Dzat yang mempunyai kekuasaan).
Fadhilah: Untuk mengawetkan pekerjaan atau mempertahankan jabatan atau kedudukannya, dibaca setelah selesai shalat fardhu lima waktu ditengah malam sebanyak 212 kali, insya Allah akan dijaga dari penjahat yang hasad/dengki padanya dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukan.

DZUL JALAALI wal IKRAAMI (Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemulian, Dzat yang mempunyai Ketinggian Kemuliaan yang Sempurna).
Fadhilah: Untuk mendatangkan hajat, dibaca setiap hari sebanyak 65 kali dalam masa satu bulan, insya Allah akan dipenuhi segala hajatnya.

AL-MUQSITHU (Yang Maha Pemberi Keadilan).
Fadhilah: Apabila dibaca 209 kali atau lebih, insya Allah akan terpelihara dari was-was syaitan laknatullah dalam ibadah.

AL-JAAMI'U (Yang Maha Mengumpulkan).
Fadhilah: Barangsiapa yang membacanya tiap-tiap hari sebanyak 300 kali, insya Allah akan dikumpulkan segala maksudnya.

AL-GHANIYYU (Yang Maha Kaya).
Fadhilah: Apabila dibacakan pada orang yang sakit atau mendapat bala dirinya dan orang lain sebanyak 1060 kali, insya Allah akan segera sembuh dari penyakitnya.

AL-MUGHNII (Yang Maha Pemberi Kekayaan).
Fadhilah: Apabila dibaca pada tiap-tiap hari sebanyak 1000 kali, insya Allah akan menjadi kaya berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.

AL-MAANI' (Yang Maha Pencegah, Yang menolak bahaya dan lain-lain).
Fadhilah: Untuk menolak perlakuan orang jahat dan orang dzalim. dibacakan setiap ba'da shalat sunnah Subuh (sebelum fardhu Subuh) sebanyak 161 kali, insya Allah akan selamat dari perbuatan mereka itu.

ADH-DHAARU (Yang Maha Penimpa Kemudharatan).
Fadhilah: Untuk menyembuhkan penyakit (yang bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan) Asma ini dibaca setiap hari sebamyak 1001 kali, insya Allah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit tersebut akan segera sembuh.

AN-NAAFI'U (Yang Maha Pemberi Manfaat).
Fadhilah: Untuk menyembuhkan penyaklit dan menghilangkan kesusahan, Asma ini dibaca setiap hari, insya Allah akan berhasil. Juga barangsiapa yang berdzikir dengan hati ketika jima' dengan isterinya, insya Allah isterinya itu akan menaruh belas kasihan yang sangat dalam dan akan diberi anak yang shaleh.

AN-NUURU (Yang Maha Menerangi).
Fadhilah: Apabila dibaca pada tiap-tiap hari siang atau malam, insya Allah akan diterangkan hatinya dan anggotanya.

AL-BADII'U (Yang menciptakan yang belum wujud sebelumnya).
Fadhilah: Untuk tercapai apa yang telah direncanakannya Asma ini dibaca setiap ba'da shalat fardhu sebanyak 500 kali, insya Allah akan terwujud apa yang direncanakan.

AL-BAAQII (Yang Maha Kekal).
Fadhilah: Untuk melanggengkan pekerjaan atas usahanya, baca Asma ini setiap saat sebanyak-banyaknya, insya Allah pekerjaannya awet (kekal), jauh dari kerugian dan kebangkrutan, insya Allah.

AL-WAARITSU (Yang Maha Pewaris, Yang kembali kepada-Nya sekalian makhluk).
Fadhilah: Asma ini untuk memajukan usaha apabila dibaca setiap malam sebanyak 707 kali, insya Allah usaha akan maju.

AR-RASYIIDU (Yang Maha Pandai).
Fadhilah: Untuk menambah kecerdasan berfikir, Asma ini dibaca setiap pagi dan petang.

AS-SABUURU (Yang Maha Sabar).
Fadhilah: Barangsiapa yang berdzikir sebanyak 100 kali pada tiap-tiap hari sebelum terbit matahari, insya Allah ia tidak akan dapat bala pada hari itu, juga untuk membangun jiwa besar dan sabar dalam menghadapi segala urusan. Asma ini dibaca setiap saat terutama dalam menghadapi segala kesulitan masalah apa saja, insya Allah segala urusan akan berhasil dengan baik.


By Detik Sriguslilah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Give Your comment